Project Management

/global/scaled/5464x3057x0x0x1000x435/Other-Trakacom-Images-Traka Van (Blurred - Cropped).jpg

Project management begins from the moment that you decide to place your order with Traka. Our specialist customer account managers work behind the scenes with our sales team to ensure a seamless handover. Our project managers will co-ordinate the entire project. For more involved projects this usually starts with a pre-install visit to plan for the installation. They will work with you to help plan how the software can best be used to maximise the benefits for your organisation - thinking about key definitions, staff access levels and any special restrictions, permissions or configurations. Projectmanagement begint op het moment dat u besluit uw bestelling te plaatsen bij Traka. Onze speciale accountmanagers werken achter de schermen met onze medewerkers van de afdeling verkoop voor een soepele overdracht. Onze projectmanagers coördineren het hele project. Voor meer uitgebreide projecten begint dit meestal met een bezoek voorafgaande aan de installatie om de installatie voor te bereiden. Ze werken met u samen aan de planning van de beste manier waarop de software kan worden gebruikt met het oog op maximaal voordeel voor uw organisatie - door na te denken over sleuteldefinities, toegangsniveaus voor personeel en eventuele speciale beperkingen, rechten of configuraties.

De accountmanager assisteert bij de installatie van de benodigde pc-software en bij het configureren van de database samen met uw IT-mensen - zodat ze volledig bekend zijn met de configuratie en benodigde backup-procedures. Ze maken u ook bekend met onze standaard managementinformatierapporten en de manier waarop u eventuele benodigde aanvullende rapporten kunt opstellen

Tot slot biedt onze accountmanager na de installatie een training aan voor de beheerders in uw vestiging en desgewenst ook training voor de eindgebruikers (uw medewerkers). We willen dat u volledig tevreden bent met onze producten en er maximaal van profiteren kunt - niet alleen op de dag van installatie, maar nog jaren daarna.

Installatie

Onze projectmanagers begeleiden het hele project en wijzen een technicus voor installatie toe. Deze installateur is verantwoordelijk voor de fysieke installatie, inclusief de aansluiting van de kasten op voeding en gegevensoverdrachtpunten. De technicus installeert ook de benodigde software op de PC en staat ook in verbinding met uw IT-mensen om er zeker van te zijn dat ze volledig bekend zijn met de configuratievereisten.

Onze technici zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud en ondersteuning onder de garantie voor onze klanten. En mocht u een van onze onderhoudspakketten aanschaffen, dan kunt u ervan op aan dat deze ten minste één keer per jaar de vestiging bezoekt voor de uitvoering van de jaarlijkse controle en onderhoudsbeurt.