Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

ASSA ABLOY is vastbesloten overal ter wereld in alle divisies de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU vereist dat wij ons houden aan principes van eerlijkheid, aansprakelijkheid en transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens.

ASSA ABLOY heeft een gestructureerde en systematische benadering voor de bescherming van gegevens en van privacy. Ons wereldwijd toepasbare programma Naleving van wetgeving gegevensbescherming  is ontwikkeld voor de bescherming van de integriteit van de persoonsgegevens van onze medewerkers, klanten en partners over de hele wereld. ASSA ABLOY heeft speciaal toegewijd personeel in de groep dat zich voortdurend richt op de naleving van gegevensbeschermingswetgeving  over de gehele wereld inclusief de AVG.

We beveiligen persoonsgegevens met apparatuur die werkt overeenkomstig erkende beveiligingsnormen. In gevallen waarin de rechten van individuen risico lopen, voeren wij risicobeoordelingen uit overeenkomstig onze standaardmethodologie.

Wij erkennen dat de wetgeving inzake gegevensbescherming voortdurend in ontwikkeling is. ASSA ABLOY heeft aanzienlijke investeringen gepleegd in het vergroten van het bewustzijn op dit gebied en de introductie van training met betrekking tot ons programma Naleving van wetgeving gegevensbescherming. We letten voortdurend op de ontwikkelingen in gegevensbescherming om er zeker van te zijn dat ons beleid, onze processen en procedures relevant en adequaat zijn.

Wij zetten ons in voor goed gegevensbeheer en het vertrouwen in de beveiliging van gegevens voor de lange termijn.

Lees voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming de  Officiële verklaringen inzake AVG van de Europese Unie.